O scurtă descriere a publicației...

Publicație științifică editată de Societatea de Științe Filologice din România, Filiala Timișoara și de editurile AMPHORA ȘI MIRTON Ritmul apariției: 2 numere pe an

Se adresează tinerelor cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar și cercetătorilor, spre a le facilita publicarea rezultatelor activității științifice. Primul an al apariției: 2007.

Structura redacțională: Comitet de Redacție, Comitet Șțiințific Național, Comitet Științific Internațional

Fiecare articol posedă un rezumat într-o limbă de circulație internațională. Articolele prezintă cuvinte-cheie și Bibliografie.

Revista publică și recenzii la cărți și studii recent apărute.